Λάρισα

«Βραδιά του Ερευνητή»

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
 

 στο Κεντρικό Κτίριο του Μύλου του Παπά
στη Λάρισα 

Ώρα έναρξης 18:00

Είσοδος ελεύθερη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".