"Βραδιά" 2017
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2017" στη Θεσσαλονίκη
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2017" στο ΕΜΠ, Αθήνα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".