Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

>Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ


Αθήνα

>Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο - ΕΜΠ


Ηράκλειο

>Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)


Πάτρα

>Πανεπιστήμιο Πατρών


Λάρισα

>Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".