"Βραδιά" 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στη Θεσσαλονίκη
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos , Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στο ΕΜΠ, Αθήνα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στη Λάρισα
Μύλος του Παπά, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2016" στην Πάτρα
Επιμελητήριο Αχαίας, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
Καλοκαιρινή Βραδιά "2016" στην Αμοργό
Δείτε Φωτογραφίες από την Καλοκαιρινή "Βραδιά" 2016 στην ΑμοργόΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".