"Βραδιά" 2015
 "Βραδιά Ερευνητή 2015" στη Θεσσαλονίκη
Αποθήκη Γ΄στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στα Τρίκαλα
Δείτε φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στο Κουρσούμ Τζαμί, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στην Πάτρα
Δείτε Φωτογραφίες από τη "Βραδιά Ερευνητή 2015" στην Αμοργό, στην Πάτρα και στον ΠύργοΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".