Επιστημονικές Δράσεις

 

>Πείραματα πλάσματος

Επίδειξη πειραμάτων αλληλεπίδρασης πολύ ισχυρής ακτινοβολίας Laser με την ύλη και παραγωγή πλάσματος.  Περισσότερα ...


>Τα Laser στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Παρουσίαση οπτικών πειραματικών διατάξεων χρήσης των Laser και ολογραφικών τεχνικών στην καταγραφή της δομικής κατάστασης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιας και στην ακουστική προτυποποίηση παραδοσιακής Κρητικής Λύρας.   Περισσότερα ...


>Εκπαιδευτικά πειράματα για το κοινό

Επίδειξη πειραμάτων οπτικής για μικρούς και μεγάλους!   Περισσότερα ...


>Διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά

Μπορεί να στρίψει το φως;
Ποια είναι η πορεία που ακολουθεί το Laser;   Περισσότερα ...


>Οι υπολογιστές στην υπηρεσία της επιστήμης των Laser και του πλάσματος

Επίδειξη εικονικών αναπαραστάσεων αλληλεπιδράσεων Laser με την ύλη στον υπολογιστή.   Περισσότερα ...

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".